Press information

Bilgilendirme Talimatı

DKR.T.1021 - Rev.06 - 28.06.2018

1. AMAÇ:

Teorik ve performans sınavlarda hakkında adaylara bilgi verilmesi ve bir düzen oluşturulması amaçlanmaktadır.

2. KAPSAM:

Çelik Kaynakçısı (Ulusal Yeterlilik 11UY0010-Seviye 3)

Alüminyum Kaynakçısı (Ulusal Yeterlilik 11UY0014-Seviye 3)

Kaynak Operatörü (Ulusal Yeterlilik 11UY0016-Seviye 4)

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Ulusal Yeterlilik 11UY0033-3 Seviye 3)

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Ulusal Yeterlilik 12UY0053-3 Seviye 3)

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Ulusal Yeterlilik 12UY0053-4 Seviye 4)

Endüstriyel Boru Montajcısı (Ulusal Yeterlilik 11UY0013-3 Seviye 3)

Direnç Kaynak Ayarcısı (Ulusal Yeterlilik 11UY0015-4 Seviye 4)

 

3. SORUMLULAR:

 Sınav Değerlendiricileri sınava girecek adaylara bu talimattaki bilgileri iletmekten sorumludur.

4. UYGULAMA:

Sınavlar

Teorik ve pratik olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar yeterlilik birimlerinden oluşmaktadır. Her yeterlilik birimi bir diğer yeterlilik birimi için ön şart oluşturmamaktadır.

 

Başarı Durumu

Çelik kaynakçısı Seviye-3 için; Adayın İş Sağlığı ve Güvenliği yeterlilik biriminden %60, Teknik yeterlilik biriminden ise %50 başarı sağlaması gerekmektedir. Pratik sınavda ise başarı sağlaması beklenmektedir.

Sınavda başarısız olan adayın;

- Sınava itirazı var ise en geç belgelendirme karar tarihinden itibaren 3 gün içinde bu itirazı bildirmesi gerekmektedir. İtiraz süresi aşan itirazlar kabul edilmeyecektir.

- Sınava giren adayın başarısız olması durumunda;

-  Teşvikten faydalanmış ise ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ücretsiz üç sınav

-  Teşvikten faydalanmamış ise ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ücretsiz iki sınav hakkı bulunmaktadır.  

Adaylar, internet sitesi (www.dekra.com.tr ) üzerinden sınav başarı durumunu öğrenebilir.

 

Sınav Başvurusu için Gerekenler

Adaylar başvurularında aşağıdaki evrakları sağlamak zorundadır;

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Sınav şartlarına uyacağına dair taahhüt,

- Adaya ait Fotoğraf,

- Sınav ödeme dekontu (teşvikten faydalanmak isteyenler için) ve

- IBAN NO (teşvikten faydalanmak isteyenler için)

- Daha önce başka bir kurumdan ilgili ulusal yeterlilikte sınava girip belli bir birimden başarı gösterdi ise, ilgili birime ait başarı sertifikası

 

Teorik Sınav

a) Teorik sınavlarda ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından son adayın sınavının bitimine kadar devam ettirilmelidir.

b) Sınav kâğıtlarının dağıtıldığı, kimlik kontrolünün ve imzalı sınav yoklamasının yapıldığı, sınav kâğıtlarının değerlendiricilere veya gözetmenlere teslim edildiği ve sınavın sonlandırıldığı kayıt altına alınmalıdır.

c) Teorik sınavlarda kamera, tüm adayların, değerlendirici veya gözetmenlerin net bir şekilde görüntülenmesini sağlayacak uygun bir yere konumlandırılmalıdır. (Örneklerde de belirtildiği üzere kayıt açısı dışında bulunan hiç kimsenin sınav sürecini etkileyecek herhangi bir müdahalede bulunmaması esastır.)

ç) Sınav başlangıcında değerlendirici veya gözetmen tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.

 

Değerlendirici veya gözetmen;

·Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınavın yapıldığı tarih hakkında bilgi vermelidir.

·MYK Web Portalında yer alan sınav ID’sini söylemelidir.

·Ulusal yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi/ /bölümü açıklamalıdır.

·Kendilerini tanıtmalıdır.

·Katılan aday sayısı hakkında bilgi vermelidir.

·Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermelidir. (Örneğin cep telefonlarını kapalı tutma, sınav esnasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme, kopya çekmeme)

 

Teorik sınavlarda değerlendirici veya gözetmen tarafından yapılacak açıklama için örnek:

 

 “Şuan ….. sınav merkezinde ….. tarihinde yaptığımız …ID’li ….. ulusal yeterliliği sınavının … biriminin/bölümünün teorik sınavını yapmaktayız. Ben Ali YETERLİ’yim. Bu sınavda değerlendirici olarak görev almaktayım. Sınava … (sayı)…aday katılmıştır. Sınav süresince uymanız gereken kurallar ….’dır. Başarılar dilerim.”

 

Teorik Sınavlara İlişkin Adayların Uyması Gereken Kurallar

 • Sınav sırasında adayların cep telefonunu açık bulundurması, kesici ve delici alet bulundurması yasaktır.
 • Masalar üzerinde sınav materyalleri dışında nesneler bulundurulamaz.
 • Adayların kopya çekmelerini veya birbirlerinden etkilenmemeleri için aralarında en az yarım metre boşluk bırakılır.
 • Adayların zorunlu haller dışında sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Aksi takdirde, aday sınavdan başarısız sayılır.
 • Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
 • Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.
 • Sınav sırasında kopya çeken aday, başarısız sayılır. Durum vaka tutanağına işlenir. Sınav yapıcılar bu konuda adayları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.

 

Performans Sınavı

a) Performans sınavlarında ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından sınav bitimine kadar, performans sınavında tanımlanan tüm adımları içerecek şekilde devam ettirilmelidir. Senaryoların adaylara iletilmesi ve sınavın bitiş duyurusu kayıtlarda mutlaka yer almalıdır.

 

b) Sınav başlangıcında değerlendirici tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.

 

Değerlendirici;

 

·Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınavın yapıldığı tarih hakkında bilgi vermelidir.

·MYK Web Portalında yer alan sınav ID’sini söylemelidir.

·Ulusal yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi/bölümü açıklamalıdır.

·Sınavdan önce kendisini tanıtmalıdır ve varsa diğer görevlilerin kendilerini tanıtmasını sağlamalıdır.

·Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermelidir. (Örneğin cep telefonlarını kapalı tutma, sınav esnasında yardımlaşmama ve birbirleriyle iletişime geçmeme, kopya çekmeme) ·Sınavını yaptığı adayların kendilerini tanıtmasını sağlamalıdır.

 

Performans sınavlarında değerlendirici tarafından yapılacak açıklama için örnek:

“Şuan ….. sınav merkezinde ….. tarihinde yaptığımız …ID’li ….. ulusal yeterliliği sınavının …. biriminin/bölümünün performans sınavını yapmaktayız. Ben Ali YETERLİ’yim. Bu sınavda değerlendirici olarak görev almaktayım. Sınav süresince uymanız gereken kurallar ….’dır. Başarılar dilerim” der ve adayların kameraya kendilerini tanıtmalarını sağlar. Adaylar kamera karşısında adını ve soyadını, sınava girdiği yöntemi söyler.

 

c) Teknik ölçüm gerektiren performans sınavlarında teknik ölçüm sonucunun kamera kaydında net olarak görülmesi sağlanmalıdır. Örneğin ölçüm cihazları üzerindeki değerlerdeki değişimin ya da ölçüm cihazları tarafından üretilen rapor sliplerinin yakın çekim ile kaydedilmesi gerekir. Ölçüm sonucu kamerayla görüntülenemiyorsa aday tarafından ölçüm değeri sesli olarak söylenmeli ve değer daha önce hazırlanmış bir tutanağa/forma kaydedilmelidir.

 

ç) Performans sınavında birden fazla aday olması ya da kullanılan kişisel koruyucu donanımların adayın/adayların tanınmasını engellemesi durumunda adayların tanınmasını sağlayacak (kıyafetlerinin önüne ve arkasına asılacak isimlik, numara, etiket vb. tanımlayıcılar) tedbirler alınması esastır.

 

d) Kuruluş, kamera kaydı için kullanılacak ekipmanları sınav yapılan yere, ilgili ulusal yeterliliğe, sınav senaryosuna ve uzunluğuna uygun seçmelidir.

 

Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Adayların Uyması Gereken Kurallar

 

 • Sınav alanı güvenlik bandı/şeridi ile diğer ortamlardan ayrılır. Bu alana adaylar dışında kimse giremez.
 • Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri, diğer İSG ile ilgili işaretlet bulunur.
 • Performans sınavına giremeyen diğer adaylar uygun bir uzaklıkta bekler.
 • Adaylar ve diğer kişiler (değerlendirici, gözetmen, denetçi, vb.) sınav alanlarında uyulması gereken İSG kuralları ile acil durum prosedürleri konusunda bilgilendirilir.
 • KKD’si bulunmayan kişiler sınav alanına giremezler.
 • Sınav sırasında oluşabilecek muhtemel tehlikelere karşı Sınav yapıcı sınavı durdurma yetkisine sahiptir. Bu durum Vaka tutanağına işlenir.
 • İSG kurallarına uymayan ve tehlike oluşturacak davranışlarda bulunan adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 • Sınav öncesi adaylara; makine teçhizat, uygulama sorusu, sınav süreci ve kontrol formları hakkında bilgi verilir.
 • Adaya sınav öncesi alışkanlık kazanması için birkaç kez deneme yaptırılabilir.

 

Diğer

Başvurularda adaylar kendi parçalarını temin edebilirler. Adayın parçayı getirmemesi halinde sınav parçası ücreti ayrıca adaydan talep edilecektir.

Sınav tüm adaylar sınav alanına gelene kadar (en fazla 45 dakika ) başlatılmaz. Sınav saatini 45 dakika geçen sınavlarda geç kalan adaylar sınava alınmaz.  Adayın sınava gelemeyecek olmaması durumunu sınavdan 2 saat öncesinde ilgililere haber vermemesi durumunda aday sınav hakkını kaybeder.  

 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

DKR.F.1004                                    (MYK) Dekra Belgeli Personel Sözleşmesi