Press information

Yönetimin Tarafsızlık, Gizlilik ve Bağımsızlık Beyanı

DEKRA bütün hizmetlerini gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştirir.

DEKRA’ nın bütün bölümleri birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak hizmet verir.

DEKRA personelinin, kararlarını etkileyebilecek ticarî, malî ve diğer baskılardan arınmış olması sağlanmıştır.

DEKRA, yürütülen faaliyetlerde gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlığı sağlamak adına tüm çalışanları ve komite/kurul üyeleri ile Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Sözleşmesi yapmaktadır.

DEKRA Müşteri ile arasında yapılmış sözleşmenin şartlarına uygun hareket eder.

DEKRA, çalışmaları sırasında iş ve müşteri ile ilgili edinilmiş bütün bilgileri müşteriyle yapılmış olan anlaşma şartlarına uygun olarak saklar.

DEKRA, Müşteri ile yapılan anlaşmada belirtilmiş kişi veya organizasyonlar dışında, müşterinin yazılı izni olmadan, bilgiyi üçüncü bir şahıs veya organizasyona vermez.

DEKRA faaliyetlerini yürütecek yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş, uygulamakta ve uygunluğunu sürdürmektedir.

DEKRA’ nın işlemleri ve hesapları bağımsız bir denetime tabidir. DEKRA’ nın bütün kayıtları bir mali müşavir tarafından denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

DEKRA faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.

 

YÖNETİM KURULU