Press information

Çevre Politikamız

DEKRA tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken temel hedefimiz ve amacımız ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

 

  1. Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  2. Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
  3. Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,
  4. Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,
  5. Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamaktır.

 

 

 GENEL MÜDÜR