Press information

Tarafsızlık Politikası

DEKRA organizasyonu, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17065 akreditasyon standartlarının prensipleri çerçevesinde sunulan hizmetleri için talepte bulunan tüm müşterilerine adil ve tarafsız olarak, gerçekleştirilen işlerle ilgili güveni verecek şekilde oluşturulmuş ve tüm çalışanlara tarafsızlığın önemi iletilmiştir.

DEKRA, personellerin ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışması adına, “Personel Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almıştır.

DEKRA’ nın sunmuş olduğu hizmetlerden ve grup şirketleri arasındaki ilişkilerden kaynaklanan tarafsızlık ve çıkar çatışması ihtimallerini ve riskleri tarafsızlık risk analizi ile analiz edilmekte, tanımlanmakta, tarafsızlığı tehlikeye atacak risklere karşın önlemler tanımlanmakta ve dokümante edilmektedir.

DEKRA üst yönetiminin “Yönetimin Tarafsızlık, Gizlilik ve Bağımsızlık Beyanı” web sitesi ile kamuya açık hale getirilmiştir.

GENEL MÜDÜR