Press information

Akreditasyonlar

Akreditasyonlar


TS EN ISO/IEC 17020:2012 - A Tipi Muayene Kuruluşu                      Kapsam


TS EN ISO/IEC 17024:2012 - Personel Belgelendirme Kuruluşu         Kapsam


TS EN ISO/IEC 17025:2012 - Deney Laboratuvarı                              Kapsam


MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU                                                        Kapsam
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu