Press information

Akreditasyonlar

Akreditasyonlar

TS EN ISO/IEC 17020:2012 - A Tipi Muayene Kuruluşu                      Kapsam
 
TS EN ISO/IEC 17024:2012 - Personel Belgelendirme Kuruluşu         Kapsam
 
TS EN ISO/IEC 17025:2017 - Deney Laboratuvarı                              Kapsam
 
TS EN ISO/IEC 17065:2012 - Ürün Proses Ve Hizmet Belgeldirme   Kapsam
 
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU                                                        Kapsam
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu